Welke typen personen krijgen vaker een Burn-out?

Het overkomt vooral mensen die hoge eisen aan zichzelf stellen en moeilijk kunnen accepteren dat ze iets niet kunnen. Ze gaan vaak over hun grenzen om maar te bewijzen dat ze het wel kunnen. Mensen met een Burn-out zijn veelal ook teleurgesteld in zichzelf, wat kan leiden van extreme moeheid tot futloosheid, faalangst, allerlei lichamelijke klachten en tot slot volledige uitputting. Zonder gerichte therapie kan een Burn-out leiden tot langdurige uitschakeling mede omdat het herstel van de bijnieren er wel tot een jaar of zelfs langer over kan doen. In de DSM IV is een Burn-out opgenomen onder de aanpassingsstoornissen (denkneuroses) en is o.a. een gevolg van:

  • Onverwerkte emoties en een gebrek van basisbehoeften (ontstaan in de jeugd),
  • Een star en destructief denkpatroon,
  • Aanhoudende ononderbroken alertheid of wel chronische stress.

De DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is internationaal het meest gebruikte classificatie-systeem voor psychische en psychiatrische aandoeningen.
In een bijlage worden de 5 onderzoeksassen toegelicht.