Wat is Burn-out?

Burn-out is een energie stoornis, meestal gerelateerd aan werk en de werkomgeving. Het kan zich ook soms als een depressie uiten, wat een stemmingsstoornis is, die op alle levensgebieden tegelijk kan plaats vinden. Het is goed om dit verschil te weten.

Burn-out is een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn, geen energie meer hebben of motivatie kunnen vinden voor bezigheden op het werk en of ook in de thuis situatie niet meer kunnen bijdragen.

Daar zit ook een redelijk probleem waarom veel artsen en wetenschappers Burn-out soms niet erkennen. Want het wordt niet waargenomen als een fysiek probleem maar als een psychologisch- of zelfs psychiatrisch probleem. Terwijl fysiek gezien de bijnieren uitgeput raken en de goede balans tussen de hormonen (Cortisol, Adrenaline en DHEA) totaal verstoord zijn geraakt. Maar daar over later meer want dat wordt door de reguliere medische wetenschap niet (h)erkend. De fysieke gevolgen van een Burn-out kunnen artsen niet waarnemen in bloedtesten en schrijven dan veelal onterecht een antidepressiva voor.

Van de reguliere geneeskunde is weinig te verwachten en inmiddels is bekend dat zonder aanvullende supplementen de bijnier functie niet of zeer langzaam zal herstellen.
Want ook door gesprekken en coaching alleen herstellen de bijnieren niet.

Door alleen maar rust te nemen, hetgeen wel nodig is, wordt het een langdurig proces met een grote kans op tussentijdse terugval. Zaak bij een Burn-out is er voor te zorgen dat de oude situatie waarin men gezond,energiek en gelukkig was weer snel te herstellen en niet in een depressie of tot lusteloosheid te geraken.

Ook met alleen de psychologische benadering (coaching gesprekken of alternatieven zoals mindtuning) kom je er alleen niet mee, want daarmee herstellen de lichaamsfuncties van de bijnieren zich niet of nauwelijks en in ieder geval (veel te) langzaam.
Maar geen enkele werkgever kan het uitvallen van een werknemer van 1 tot 2 jaar zich permitteren. En een ZZP-er al helemaal niet om zo lang zonder inkomen te blijven.