Waarin uit zich een Burn-out?

Burn-out uit zich in futloosheid, (grote) concentratie problemen, vermoeidheid, chaotisch denken en soms zich uitend in huilbuien. Iemand wil wel,maar kan gewoon niet meer.
Ook fibromyalgie, pijn in de spieren of bindweefsels kan ook een neven uitingsvorm zijn, naast slapeloosheid door o.a. gepieker.

Feitelijk zijn er twee vormen van Burn-out, enerzijds waarbij iemand volledig is opgebrand en anderzijds is er ook een gecompliceerdere vorm uitend in een combinatie met angsten.

Bij de eerste meest voorkomende vorm van een Burn-out uit zich dat in alle eerder genoemde klachten,naast het feit dat men prikkels uit de omgeving nauwelijks meer waarneemt of tot iemand doordringt, tot het zelfs niet meer kunnen verdragen van omgevingsprikkels. De eigen stem klinkt veelal mat en monotoon. De muziek is er uit.

De vorm met angsten gaat veel verder en wel tot en met het gevoel te hebben totaal het overzicht en de controle kwijt te zijn met als voorbeeld het autorijden. De hersenen leggen dan een verband tussen de snelweg en de angstige reactie om volledig de controle kwijt te zijn en te denken dat het niet meer goed komt en het einde nabij is. Doordat de persoon overmatig alert reageert op lichamelijke verschijnselen komen ze vaak in de fase dat men nog nauwelijks iets durft te ondernemen.

Een burn-out uit zich doorgaans in een aantal min of meer samenhangende verschijnselen:

  • Uitputting (een gevoel van extreme vermoeidheid)
  • Cynisme (afstand nemen van het werk of mensen met wie men werkt en/of leeft)
  • Verminderde persoonlijke bekwaamheid (het gevoel dat men een verminderd werk gerelateerd zelfvertrouwen heeft en minder goed presteert dan in het verleden.