Acht groepen mensen die het risico lopen op een Burn-out

1) de z.g. ‘gedwongen perfectionisten’, mensen die carrière willen maken, veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben en geen fouten willen maken.
2) Mensen die niet of moeizaam met veranderende werkomstandigheden kunnen omgaan. Bijvoorbeeld verandering van werkplek of de inhoud van het werk,een nieuwe manager, te lang werken of te vaak onder voortdurende werkdruk staan.
3) Degenen die hard werken en thuis veel spanningen hebben of een persoonlijk verlies moeten verwerken, waardoor ze geen ontspanning meer kunnen vinden.
4) Mensen die te weinig besef van tijd hebben en daarbij ook van alles uitstellen en met alles te laat zijn. Ze verliezen het overzicht en daardoor scheppen ze onbewust problemen.
5) Mensen die hun hele leven veiligheid gezocht hebben in hun positie, financiële onafhankelijkheid of hun thuisbasis en die plotseling geconfronteerd worden met verlies of onveiligheid in vele vormen,zoals chantage, bedreigingen of een ontrouwe partner.
6) Mensen die zich altijd verantwoordelijk voelen voor anderen en geen nee kunnen zeggen. Veel mensen in deze groep werken in de gezondheidszorg.
7) De gedrevenen of de eisenstellers die het jammer vinden dat een dag maar 24 uur duurt. Ze verzetten bergen werk en zijn ook vrijwel continu aan het werk ook thuis en weekends
8) Vrouwen in een dubbel functie. Op het werk willen zij zich extra bewijzen en thuis nemen ze ook nog de meeste verantwoording in de uitvoering van huiselijke taken.

Dr. Albert Ellis, grondlegger van de RET therapie had daarvoor nog een simpeler manier van duiding en stelde dat er 5 karakterlogische typeringen zijn van mensen die de neiging hebben om zichzelf te ondermijnen, te ontkrachten en te belasten:
1) de perfectionist, die alles beter dan goed wil doen en goed is vaak nog niet genoeg.
2) de rampdenker, die in alles een mogelijkheid ziet wat en hoe het verkeerd kan gaan.
3) de liefdesverslaafde, die zo graag aardig gevonden wil worden en geen nee kan zeggen.
4) mensen met een lage frustratie tolerantie, die altijd en voor alles lange tenen hebben.
5) de eisenstellers, die grote prestaties van zichzelf eisen en dat ook op anderen projecteren en ook van anderen eisen.

De eisenstellers presenteren zich ook vaak als voorvechters van rechtvaardigheid.