Burn-out behandeling met life coaching.

Een effectieve succesvolle benadering

Coaching voor lichaam en geest. Behandeling van de fysieke gesteldheid d.m.v. orthomoleculaire suppletie en voor herstel van het autonome zenuwstelsel.

In deze tijd van onzekerheid, crisis en veranderingen wordt het vermogen van de mensen steeds vaker en langduriger op de proef gesteld. Het Burn-out syndroom wordt dan ook steeds vaker genoemd en gehoord als veel voorkomende klacht in deze jachtige tijd.
De aanhoudende crisis en daarmee gepaard gaande onzekerheid zoals verlies van werk en inkomen zijn daar mede vaak debet aan. Naast het feit dat we steeds meer moeten uitvoeren met minder mensen, waardoor de werkdruk excessief kan toenemen.

Er wordt zelfs gesteld dat 1 op de 7 werknemers lijden aan een Burn-out. Velen weten het zelf niet eens dat ze een Burn-out hebben en denken oververmoeid te zijn wegens de aanhoudende spanningen. Echter ze zijn stress emotioneel uitgeput en opgebrand.
Veelal door de psychische foltering om maar hun targets te halen en geen nee te durven zeggen, grotendeels uit angst om maar niet je baan te verliezen of als ZZP-er te blijven voldoen aan hoge targets en op te leveren resultaten. De oorzaak is vaak te wijten aan het willen blijven voldoen aan verwachtingen van de buitenwereld op het werk en privé met de social media. Burn-out is dan het logische gevolg.

Het gemiddelde ziekteverzuim wat ontstaat wanneer werknemers het eindelijk opgeven is ca. 9 maanden tot 1 jaar. Orthomoleculaire suppletie met een effectieve coaching kan dit proces terug brengen tot ca. 100 dagen en maximaal een half jaar. Dit is goed nieuws voor de werkgever of ZZP die daarmee vele duizenden tot euro’s besparen en waarbij de inzetbaarheid met vele maanden is bekort. En waarmee ook de levensvreugde weer veel eerder is terug gekeerd.